Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on myös henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rideer Nordic Oy
Korkeavuorenkatu 2-4 lh. 4,
48100 Kotka
www.rideer.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anna Falck-Kainulainen
anna(a)rideer.fi

Rekisterin nimi

Tilaataksi.fi -palvelun asiakasrekisteri.

Tietojen käyttö

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan (Tilaataksi.fi) ja Palvelun käyttäjän (Asiakas) välinen asiakassuhteen ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai Asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään, joko suoraan tai evästeiden avustuksella, seuraavissa tilanteissa:

 • heidän luodessaan Palveluun käyttäjäprofiilin ja täten rekisteröityessään Asiakkaiksi,
 • heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja, heidän muutoin käyttäessään Palvelua.

Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjautuneella Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella jätettyjä tarjouspyyntöjään sekä hänen rekisterissä olevia Asiakastietojaan. Muita käyttötietoja Asiakas ei voi tarkastella Palvelun kautta. Asiakastietoja Asiakkaan on mahdollista korjata kirjautumalla palveluun. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

 • Asiakastiedot
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Asuinkaupunki tai –kunta
 • Mahdolliset Asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot
 • Käyttötiedot:
  • Tallennetut tarjouspyynnöt

Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakkaan yhteystiedot kuitenkin luovutetaan niille liikennöitsijöille, jotka ovat jättäneet tarjouksen Asiakkaan tarjouspyyntöön. Tietoja voidaan luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli Asiakas on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Asiakkaan yksilöidyllä suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa myös kolmannen osapuolen liiketoiminnassa hyödynnettäväksi. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakas- ja Käyttötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen johdosta. Lopullisesti tiedot poistuvat rekisteristä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan käytänteen mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.

Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin Palveluntarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä. Samoin selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoajan itse päättäessä asiakassuhteen Palveluntarjoaja voi Palvelun turvallisuuden takaamiseksi säilyttää Asiakas- ja Käyttötietoja enintään 5 vuotta asiakassuhteen päättämisestä.

Evästeet (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Asiakkaan tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen Asiakkaaseen.

Rekisterin suojaus (tietoturva)

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Rekisteriin käytöstä pidetään lokia, johon jää merkintä jokaisesta sisäänkirjautumisesta. Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisestä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.

19.5.2022